ไม้บันได
ไม้บันไดเป็นที่สามารถนำมาใช้ในการทำบันได เป็นไม้เนื้อแข็งทนทานป้องกันรอยขีดขวนเป็นอย่างดีไม่รื่น เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ